Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

THU TÀN.


https://loanguyenson.files.wordpress.com/2013/01/k02_thu-tan-dong-toi-09.jpg?w=520&h=347

Tàn thu cảnh muộn ráng chiều mây
Đến lại mùa thương cõi mộng đầy
Than mãi tiếng lòng nghe nhớ bạn
Luyến lưu hồn lá rũ khô cây

Làng quê dáng cũ đường xa khuất
Sóng biển thuyền xưa bến vẫn
đây
Ngàn gió cuộn về theo dốc cuối
Sang chiều bóng rọi nắng vàng ngây

Ngây vàng nắng rọi bóng chiều sang
Cuối dốc theo về cuộn gió ngàn
Này vẫn bến xưa thuyền biển sóng
Khuất xa đường cũ dáng quê làng

Cây khô rũ lá hồn lưu luyến
Bạn nhớ nghe lòng tiếng mãi than
Đầy mộng cõi thương mùa lại đến
Mây chiều ráng muộn cảnh thu tàn.

http://freegifmaker.me/img/res/1/3/2/2/3/8/1322381834315678.gif

1 nhận xét:

  1. Thu năm ấy một trời thương nhớ

    Lá cuốn lao xao,dốc thẩn thờ

    Tiếc mãi cành non sao lá rụng

    Hoa tuyết sương gầy phủ xác rơi.

    Trả lờiXóa